Sidste års klimatopmøde i Glasgow – COP26 – sluttede med en kraftig opfordring til landene om at kommer med nye og forbedrede reduktionsmål til dette års COP27. Reduktionen af udledningen af drivhusgasser er den eneste vej hen mod en stabilisering af klimaet.

Vi har i år set stærkere ekstremer i vejrforholdene kloden over, og det er netop det, som klimaforandringerne medfører. Nedbør, hedebølger, temperaturrekorder og storme får mere energi på grund af opvarmninger, og det øger risiciene for større katastrofer.

Derfor er reduktionsmålene et af fokuspunkterne på COP27.

Men der er andre emner, som også påkalder sig stor interesse. Meget vil handle om økonomi, for tilbage i 2009 på COP15 i København, lovede de rige lande, at der fra 2020 skulle allokeres 100 mia USD til klimabistand til u-landene. det mål er endnu ikke indfriet, så det bliver et stort emne.

Ligeledes er temaet om “Loss and damage” stadig på dagsordenen, som det har været de seneste mange år. Det handler om, at u-landene vil have erstatning for de klimaskader, som i-landene har forårsaget som følge af den store udledning af drivhusgasser herfra. Sandt er det jo, at u-landene kun i minimalt omfang har bidraget til udledningerne, men i-landene vil meget nødig åbne for erstatninger. Det vil, mener man, kunne udløse enorme summer. Det bliver spændene at følge netop den debat.

Endelig bliver der helt sikkert også debat om energikrisen, der måske kan sætte gang i både teknologiske udviklinger og opsætning af mere vedvarende energi.

Men kan vi så forvente et godt resultat? Mit bedste bud er at forventningerne ikke skal skrues for højt op.Problemerne er mange, og inflation og andre kriser som Ruslands invasion i Ukraine mindsker den mængde penge, der vil være til rådighed til klimabistand og klimaudvikling. Samtidig har der ikke været den store velvilje til at komme med yderligere reduktionsmål.

Jeg kan naturligvis blive overrasket, men det bliver næppe i Egypten, at vi ser Parisaftalens målsætning indfriet.

En tanke om “Så er vi nået til COP27 – bliver det bedre?

  1. Kære Jesper

    IEA og Birol håber krigen i Ukraine kan føre til vending mod grøn energi, som samtidig er billigere og sikrere. Se twitter i dag.

    Men jeg er ikke særlig optimistisk med hastigheden af omstillingen. Jeg tror en større efterspørgsel fra forbrugerne af billigere energi kan hjælpe.

    Med venlig hilsen Niels

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *