Om Jesper Theilgaard

Der er mange myter om klimaet, og der er mange forskellige opfattelser af, hvad klimaændring og global opvarmning er. Det gælder både den videnskabelige baggrund, konsekvenserne og de nødvendige tiltag for at imødegå konsekvenserne.

Med min baggrund i at formidle vejret gennem mere end 40 år, ser jeg det nu som en væsentlig opgave at formidle viden om de klimaændringer, der er i gang i øjeblikket. For der skal handles nu, hvis ikke klimaændringerne skal skabe mere kaos i verden, end der allerede er.

Jeg tilbyder derfor foredrag, konferenceindlæg og debat om klimaændringer. Desuden vil jeg skrive en blog her på siden, hvor jeg vil tage et aktuelt emne op.

For god ordens skyld vil jeg nævne, at min grundlæggende indstilling er, at det videnskabelige grundlag, som er beskrevet af IPCC – FN’s klimapanel – må være det tætteste, vi lige nu kommer sandheden. Vi ved ikke alt og modeller har deres fejl og usikkerheder, men opdaterede rapporter og artikler vil naturligvis hele tiden rykke ved vores viden.