Menneskekæde rundt om Christiansborg – budskabet er: Tro på os!

Tro på os! – Sådan kaldes gruppen af initiativtagere, der har arrangeret en menneskekæde rundt om Christiansborg. Deres budskaber er, at politikerne inde på borgen, skal vide at deres borgere, sætter klimadagsordenen højt frem til 2019-valget. Der er mange borgere som gerne vil støtte op om en grøn omstilling i Danmark.

Klimaformidling.dk har været ude til menneskekæden og snakket med en af initiativtagerne til dagens event samt et par af de fremmødte på dagen. I den her artikel, vil vi give ordet over til dem. Vi vil gerne vide, hvad der er så vigtigt at råbe politikerne op for og hvorfor de har forladt deres lune hjem på en kold søndag morgen.

 

 

Hvem? Sofie Banke Poulsen, initiativtager til Tro på os! og studerende ved KU

Hvorfor laver I en menneskekæde rundt om Christiansborg?

>Det er fordi, vi gerne vil sætte klima på dagsordenen i år 2019, som jo er et valgår. Det kan tit blive en meget negativ fortælling om klimaet – du må ikke gøre dit og dat, du skal flyve minde, du skal stoppe med at spise kød, du må ikke købe tøj og sådan nogen ting. Det handler, for os, rigtig meget om, at vi også synes at vi er inde i en økologisk krise, at vi mangler tillid til hinanden og at vi mangler tillid til politikerne. Så en menneskekæde omkring Christiansborg skal have en meget positiv framing. Det er helt vildt vigtigt, at vi skaber den gode fortælling og at vi tager hinanden i hænderne og at vi tror på, at politikerne vil den grønne omstilling. Så det er dét, der er målet med den her menneskekæde og Tro på os! Vi vil den gode fortælling. Vi kan mobilisere mange mennesker, og ikke bare nogen der stemmer på det ene eller det andet, men sådan på tværs af forskelligheder<<.

Så i er ikke tilknyttet et parti?

>Nej. Ikke på nogen måde. Og vi har faktisk også frabedt os merchandise og så videre i dag. Man skal komme her som mennesker, ikke som partier<<.

Når du siger en grøn omstilling, hvad tænker du så på der?

>>Jeg tænker at vi engang har været rigtig ambitiøse. Danmark har været ambitiøse med den grønne omstilling, især for vedvarende energi og vi har simpelthen slækket på det. Vi kan meget mere. Vi har kæmpe kapaciteter som en af verdens rigeste lande. Så en grøn omstilling er på alle parametre. Alt skal spejle sig i, at vi vil en fremtid for de næste generationer<<.

Sofie Poulsen er ikke den eneste som mener at Danmark godt kan være mere ambitiøs og efterspørger et samlet fællesskab. Et fællesskab som ikke er baseret på, hvilken politiker man stemmer på, men i højere grad, at klima er et anliggende, der er aktuelt for alle på tværs af skel.

Deltagerne fortæller – Klimadagsordenen er vigtig for alle

 

 

Hvem? Susanne Langer

Hvorfor er du med i dag?

>>Det er jeg, fordi jeg syntes det er så utroligt vigtigt, at vi på
nuværende tidspunkt finder sammen på tværs og kryds af alle mulige uenigheder. Fordi nu skal der på alle måder gøres opmærksom på, at det her klimavanvid skal stoppe. Det indebærer et helt andet syn, både på forbrug og på, hvordan vi har det med hinanden<<.

Susanne Langer fremhæver, ligesom Sofie Poulsen, det vigtige ved at finde en måde at omstille vores samfund, så at det fremadrettet har et klimavenligt fokus. Måden vi skal gøre dét på, er ved at holde fast i den gode fortælling om, at sammen kan vi gøre en forskel – også på tværs af, hvem vi end måtte stemme på og hvilke politiske holdninger vi ellers går med<<.

 

 

 

Hvem? Marianne Bigum, Folketingskandidat for SF 

Hvorfor er du og din familie taget hertil i dag?

>Jamen, vi er taget hertil, fordi vi syntes det er vigtigt at støtte op om det her med, at vi sammen prøver at råbe politikerne op. Så synes jeg, egentlig i det hele taget, at det her med fællesskabet og det at stå sammen om noget – det er inspirerende. Jeg synes, at i mange år, så har man været meget alene om klimakampen, den grønne kamp og miljøkampen. Jeg syntes, at det er mega fedt nu, at der er kommet så meget samling på Danmark, at man dukker op på en kold søndag til et initiativ som det her<<.

Hvorfor er det vigtigt for dig at råbe politikerne op i forhold til klimaet?

>>Vi har forskerne og de kloge folk, der siger; ´nu er det vigtigt at vi gør noget´, og jeg synes ligesom ikke rigtig, at der sker noget.

Det er nemmere at være populær, ved ikke rigtig at gøre noget eller ved lige at gøre lidt, men ikke sådan ordentligt, at sætte igennem. Jeg syntes, at der i for høj grad er blevet tænkt på genvalg og på at være populær, fremfor rent faktisk at lave de der nødvendige tiltag der skal til<<.

Og hvad kunne et nødvendigt tiltag være tænker du?

>>Jamen, det er for eksempel sådan noget som klimaafgifter på fly og på fødevare. Det er, det her med, at den grønne omstilling kommer til at koste. Den kommer nok også til at betyde, at vi kommer til at gå lidt ned i levestandard. Der har været en fortælling om, at teknologien gør, at vi kan fortsætte som vi plejer. Og teknologien kan rigtig meget, men vi skal også selv gøre noget. Der synes jeg, at man fra politisk hold, har været lidt for aktivt nede i den fortælling med, at det ikke behøver at koste noget. Det behøver ikke at gøre ondt, at omstille sig. Det kommer til at gøre lidt ondt, men det kommer til at være okay. Det kommer bare til at være anderledes, mere end det kommer til at gøre ondt. Derfor, synes jeg, at det er vigtigt, at vi som befolkning siger, at det er okay og det er jo dét vi gør i dag<<.

 

Tro på os! – Et behov for at være aktivistisk på klimaets vegne 

Andre deltagere, som vi snakkede med i løbet af dagen, kom også ind på at, det er vigtigt at vise politikerne at de danske borgere gerne vi støtte en grøn omstilling. Ideen med at lave en menneskekæde rundt om Christiansborg, blev til blandt en gruppe af tidligere højskole medlemmer fra Krogerup Højskole. Sofie Banke Poulsen fortæller at flere af initiativtagerne sammen har gået på linjen “Verden Brænder” på højskolen og ønskede at være mere aktivistiske. Du kan læse mere om Tro på os! her og se hvad andre medier skriver om menneskekæden her. 

 

Artiklen samt fotos er produceret af Anna Benda medarbejder på klimaformidling.dk

 

5 tanker om “Menneskekæde rundt om Christiansborg – budskabet er: Tro på os!

    1. Lilleholt: Massiv interesse for ansøgning til Ungeklimarådet
     26.1.2019 12:00 | Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

     Ved midnatstid fredag lukkede den offentlige ansøgning til det kommende Ungeklimaråd. Klimaministeren er begejstret for den store interesse. Næsten 400 unge mellem 18-29 år har ansøgt om en plads i rådet.

     Det vakte stor opsigt, da klimaministeren på FN`s klimatopmøde COP24 i den polske by Katowice annoncerede, at han ville nedsætte et Ungeklimaråd, der skal komme med idéer og indspark til den kommende klimapolitik herhjemme. Ansøgningsfeltet er nu opgjort efter fristen udløb ved midnatstid fredag, og interesseresen har været massiv – ialt har 383 unge søgt om plads i rådet.

     ”Jeg er meget glad for, at hele 383 unge har vist engagement og ansøgt om en plads i Ungeklimarådet. Det vidner om, at klimadagsordenen fylder hos den unge generation, og at de ønsker at gøre en forskel for fremtidens klima” siger Lars Chr. Lilleholt (V)

     Alle ansøgninger er nu klar til at blive vurderet, og efter planen vil klimaministeren udpege rådets medlemmer i februar måned. Derudover vil ministeren udpege en formand for rådet.

     ”Det er vigtigt for mig, at rådet bliver sammensat så mangfoldigt som overhovedet muligt, således at det afspejler det omgivende samfund som helhed. Så vi kommer både til at kigge på alder, køn, baggrund og uddannelse. Klimaudfordringerne er en alvorlig sag, og derfor er det afgørende, at vi ikke kun tænker traditionelt i forhold til løsningerne, men får friske øjne og idéer på banen. Det er lige netop her, at Ungeklimarådet skal hjælpe regeringen”, siger Lars Chr. Lilleholt (V).
     Kontakter

     Pressekontakt: Presserådgiver Lasse Bendtsen, M:4172 3884, lasab@efkm.dk
     Om Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
     Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
     Stormgade 2-6
     1470 København K

     33922800
     http://efkm.dk/

     Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet går forrest i arbejdet med at fremme forsynings- og energiydelser i verdensklasse, der understøtter vækst og holdbar omstilling. Gennem høj faglighed, åbenhed og troværdighed sikrer vi det danske samfund en klar retning for fremtidens forsyningssystem.

 1. Interessemodsætninger mødes og politik opstår.

  Den svenske pige, der talte ved COOP 24 som bannerfører for det folkelige opråb til politikerne, svarer på spørgsmålet om hvad det er hun vil forandre: everything!

  Det kræver kontinuitet at føre politik, lyder det fra talskvinde for EU Kommisionen.

  At omkalfatre systemet er just det Steve Bannon forsøger. Først i USA dernæst med Brexit og nu med EU, hvor han knytter bånd til Salvini, le Pen, Orban og måske AfD. Hvis de unge ikke vedkender sig systemet, fremmer det snarere opløsning end løsninger. Bannons strategi er tydeligvis en trojansk hest. Hvis de 2 store koalitioner i EU ikke kan mønstre flertal, er vejen åben for kaos under påskud af et oprør fra neden. Han har sin formue fra en Goldman Sachs som han nu bekæmper.

  Verden har ikke brug for mere forvirring eller populisme. Det er som med Dansk Folkepartis krav om at Danmarks Naturfredningsforening fratages retten til at foreslå fredninger. Forslag fremsat af en person der selv er politiker. Naturen er også politik. Det burde hun vide bedre end de fleste. Klimaet er heller ingen undtagelse, så længe der findes interssemodsætninger.

  At forsøge at tvinge politikerne til vadestedet er fair nok, men det fordrer konkret, politisk stillingtagen og indsigt at komme over på den anden side.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.