Det er blevet sagt flere gange i forbindelse med nytåret, at vi jo ikke ved, hvad 2018 vil byde på, men ikke desto mindre er der nogle fixpunkter, der kan være gode at hæfte sig ved.

For klimaet er der to meget vigtige begivenheder, der begge ligger i efteråret. I den første uge af oktober udgiver IPCC – FN’s klimapanel – den længe ventede rapport og betingelserne for at nå målet på maksimalt 1,5  – 2,0 graders temperaturstigning siden 1850. Målet er en del af Parisaftalen, om end tallet har været i brug i væsentlig længere tid.  Men uden at foruddiskontere IPCC’s rapport så ser det meget svært ud, når vi ser på de seneste års temperaturstigninger, hvor det er gået meget stærkt – godt hjulpet på vej af en kraftig el Nino.

Den anden begivenhed er det årlige COP-møde – denne gang COP24 i Katowice i Polen, som finder sted i begyndelsen af december. Her skal man foretage den første “stocktaking”, som i realiteten er en gennemgang af landenes initiativer, som skal være sat i gang på foranledning af Parisaftalen. Her vil der også være mulighed for at løfte sløret for at forstærke ambitionerne i Parisaftalen – altså øge de reduktionsmål, som allerede er på bordet og som alle ved er for små. Til det brug er rapporten fra IPCC særdeles vigtig som baggrund og inspiration.

Vigtigt er det naturligvis også, at COP24 skal diskutere finansieringshjælp til u-landene, loss and damage (erstatning for klimaskader til u-landende), tekniske detaljer i Parsaftalen etc etc, men til løsning af selve klimaproblemet er den væsentligste diskussion overhovedet om målsætningen fra Parisaftalen om max 2 graders temperaturstigning, den absolut vigtigste.

Hvad 2018 derudover vil give af overraskelser ved vi selvsagt ikke, men det er næppe urimeligt at forestille sig flere voldsomme vejrhændelser, som atter vil lede opmærksomheden hen på den globale opvarmning. For Danmarks – og Nordeuropas – vedkommende bliver det interessant omg året vil følge sporet fra de to seneste år med meget regn og genenmgående ustadigt vejr. Vil det overhovedet blive muligt at få stabiliseret vejret over en længere periode eller er den manglende is i Arktis en katalysator for det ustadige vejr?

Jeg vil følge udviklingen og formidle den enten her på bloggen eller på min nyhedsside https://klimaformidling.dk/nyheder/. Begge dele bliver intensiveret her i 2018, når jeg til februar endelig har forladt DR og dermed kan hellige mig klimaformidlingen.

 

 

 

 

5 tanker om “Klimaåret 2018

  1. Hvis klimaet bliver varmere, så bliver temperaturforskellene mindre, og derved bliver stormene svagere.
    Hvis klimaet bliver koldere, så bliver temperaturforskellene større, og derved bliver stormene stærkere. Man kan bare tænke på den sommerstorm ramte den Spanske armada under den lille istid.

    1. Ja det er som udgangspunkt rigtigt, og det har jeg påpeget mange gange. Men du glemmer havtemperaturens indflydelse. Det er jo den, der skaber de tropiske orkaner, så det er tydeligt, at der er meget energi at hente her. Når havtemperaturen på vore breddegrader også stiger, vil det forstærke lavtryksudviklingen med risiko for stærkere storme.

  2. Det er godt at læse, hvordan forskere, eksperter, psykologiprofessorer, politikere (få) m.v. udtaler sig om klimaændringerne, men hvordan den enkelte gennem sin adfærd har været med til at ændre klimaet og kan være med til begrænse konsekvenserne af de kommende klimaændringer, er der alt for lidt fokus på. Det er, som om man afventer at de nævnte forskere eller eksperter skal løse problemerne. Jeg håber, at 2018 vil ændre dette, så enhver borger bliver bevidst om deres egen rolle – det er afgørende for, at man kan tage ansvaret for egen handling.

    1. Jeg kan kun være enig i din betragtning. Men adfærdsændringer er noget af det sværeste – og alligevel sker det ind i mellem ganske radikalt. Tænk blot på hele rygeadfærden. Den har forandret sig, så det er altså muligt, men jeg tror det kræver en langt større politisk konsensus, og den eksisterer bemærkelsesværdigt ikke i dag. Ikke engang Løkkes nytårstale indholdt en reference hertil. Det var i sandhed meget skuffende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *