Havstigning

Mandag den 20.februar 2023

Præmissen om en accelererende afsmeltning fra Grønland, gletsjere og Antarktis har været gennemgående i FN’s klimarapporter, og set ud fra en helt logisk betragtning er det svært at argumentere imod. Konsekvensen er, at havet tilføres en øget mængde smeltevand, hvorfor havet stiger, hvad det også gør, fordi havet udvider sig, når det varmes op.

Man skal dog også huske, at en højere temperatur også medfører en øget fordampning fra havene og dermed fjerne en del af det tilførte vand. Det fordampede vand vil igen falde som nedbør, som derfor globalt øges, hvad vi ser konsekvensen af i form af flere oversvømmelser.

Men en del af nedbøren vil falde som sne i de kolde områder og dermed tilføre Grønland, gletsjerne og Antarktis sne, som en vis kompensation for den øgede afsmeltning.

Spørgsmålet er, hvad der samlet set bliver konsekvensen.

FN’s sikkerhedsråd

Det var et af temaerne på en konference om havstigning i FN’s sikkerhedsråd – den første af sin slags i det forum. Men det giver god mening, at se havstigningen i et sikkerhedpolitisk lys, fordi netop havstigningen truer de store byer, der ofte ligger ved havet.

Blandt de data, som blev fremlagt på konferencen, var den årlige stigning af havniveauet. Omkring årtusindskiftet lå stigningen på 2,1 mm om året. 10 år senere i 2010 var det steget til 2,9 mm om året og senest er tallet øget til 4,5 mm om året – altså næsten en halv centimeter hvert år.

Små tal kan blive til store tal

Det er stadig relativt små tal, men det er accelerationen, der er bemærkelsesværdig og bekymrende, som FN’s generalsekretær Guterras bemærkede. I dansk kontekst blev det oven i købet nævnt, at København ville blive en af de store byer, som ville blive ramt.

Havstigningen måles af satellitter, som kontinuerligt bevæger sig hen over jordkloden og hele tiden måler havniveauet. Derfor man man over tid udligne havets bevægelser, hvorfor de data må stå til troende.

Hvad gør beslutningstagerne

Da vi nu globalt nærmer os en halv centimeter om året vil en meget konservativ beregning give en halv meter på 100 år. Og selv om det ikke vil være det samme overalt på grund af havstrømme, landhævning og temperaturforhold, så skal vores politikere og beslutningstagere tage stigningen meget alvorligt. For deres respektive befolkninger skal jo beskyttes, og da infrastruktur både er dyrt og tager lang tid at bygge, er niveauet for havstigningen et særdeles betydningsfuldt tal.

Dilemmaet er, at det konservative niveau nu er en halv meter, mens en fortsat acceleration let kan give en hel meter eller mere. Så hvor vil politikerne lægge niveauet, og vil det svare til befolkningens forventning til beskyttelse?

6 tanker om “Havstigningen accelererer viser nye data

 1. Hej Jesper
  Mere smeltevand og volumenøgning af havet pga. opvarmning er den ene side af ligningen, på den anden står vel, at noget af den øgede nedbør, der stammer fra fordampning fra havet, falder over land (og vel er mest interessant). Det der synker ned i undergrunden bidrager ikke til havniveaustigning. Det der er fordampet og falder som regn og løber tilbage til havet ei heller. Smeltevandet er ferskvand, lettere end saltvand, så det lægger sig i havoverfladen, går jeg ud fra, og fryser lettere end saltvandet, så fører smeltevandet i virkeligheden til en øget isdannelse – med tiden? – Der er mange led på begge sider af ligningen!

  1. Hej Søren. Husk på, at kun ca. 1/6 af det vand, der falder på jorden bliver til grundvand. Resten forsvinder på forskellig vis. Noget fordamper, noget optages i planter, noget løber gennem jorden og ud i vandløb, hvorfra det transporteres til havet, og noget løber i søer.

  2. Hej Søren
   Det er helt korrekt, at både fordampning og nedbør er en vigtig del af ligningen. Det er dog en velkendt problematik, som forskerne vedkender sig og som de medtager i deres beregninger. Det er nok ikke der, jeg ser den størst usikkerhed. det handler nok mere om nøjagtigheden af satellitmålingerne. De data vi ser er givet det mest sandsynlige ud fra givne data, men usikkerhed går begge veje – både op og ned.

 2. Ja, Jesper Theilgaard, havet stiger, grundvandspejlet stiger – det er jo logik selv for Burhøns og Akvariefisk – fordi som geologer kan se, så er Danmark blev til af smeltevandsaflejringer af grus og sten for kun ca. max 20.000 år siden, da den Skandinaviske Isbræ trak sig op mod nord…. og Geologer over hele verden kan bevise, blot ved at se på Stevns Klint og det 63 mio år gamle fossile koralrev i Faxe Kalkbrud, at her på vor magnetiske Moder Jord har der altid været dramatiske klimaforandringer, takket være Solen og Månen, Naturens gang og etc….
  Så lad os lære at tilpasse os Klimaet med relevant kystsikring og Naturen, fordi Naturen lader sig ikke tæmme…… Husk, den manglende Biodiversitet er Menneskeskabt, og den kan vi måske lære at genoprette som i Tølløse:
  https://faellesskabtollose.dk/fakta-toelloese-faelled/
  https://klimarealisme.dk/
  Venlig hilsen fra en Klima Ambassadør….. Stop Lynetteholm og byg diger/Sluse Porte og et helt nyt begreb “Flydende Havnebydel” netop der, hvor de planlægger at dumpe alt den gode jord, som i stedet for kan bruges til diger, så Amager ikke bliver oversvømmet og Metroen ikke skal blive Københavns fremtidige Kloak-system!??!?!? Tænk hurtigt og vær med til at råbe højt, medens tid er, her i Janteland!!! Selv FN, hvor jeg for længst har skrevet alt dette på deres hjemmeside – er ved at vågne op!
  Venlig Klimarealistisk hilsen, KEgede

  1. Hej Karin. Nu er det ikke alle, der erkender, at havet stiger. Det fremgår tydeligt på klimarealisme.dk. Men det er godt, du erkender det. Tilpasningen er vi i fuld gang med, men der er grænser for, hvor store temperaturstigninger, vi kan tilpasse os – og naturen reagerer med, som du skriver, en nedgang i biodiversitet. Så vi skal derfor også gennemføre den grønne omstilling, så vi begrænser de forandringer, vi er ansvarlige for.

 3. Adgangen til russisk Arktis:

  i hvilket omfang kan simulering og brug af allerede indsamlede prøver samt satellitovervågning erstatte det afbrudte samarbejde?

  Russerne fortsætter åbenbart på ISS til 28. Er det nu hvad der er tilbage af fælles forskning?

  Er russisk område særlig interessant for klimaforskningen? Rumstationen overflyver vel selvsamme områder.

  Mvh

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *