Ødelæggelser i Rødvig (foto Niels Meilvang)

Rødvig Havn på Stevns fik skader i en størrelsesorden, vi yderst sjældent ser her i landet Foto: Niels Meilvang

Danmark oplevede fredag og lørdag en historisk stormflod, som nok har chokeret de fleste. Vi er vant til at den type skader forekommer i udladet langt væk fra os selv, men denne gang ramte det os.

Selve vejrtypen og den voldsomhed, den kom med, kan kun i begrænset omfang tilskrives klimaforandringerne. Dybest set er det vel kun den havstigning på omkring 15 – 20 cm, vi har kunne konstatere de seneste 100 år, der har rod i den globale opvarmning.

Men hændelsen var usædvanlig i den forstand, at storm fra øst forekommer meget sjældent. Den værste af den slags storme forekom i november 1872, hvor store dele af Falster, Lolland og kysterne ud til vestlige Østersø blev oversvømmet. Efter den hændelse begyndte man et stort digebygnings projekt på bl.a. Falster og Lolland.

Den vejrtypes sjældenhed er måske grunden til, at interessen for klimasikring – dvs. især digebygning – ikke har stået øverst på de berørte kommuner prioriteringsliste. Når man så tænker på, hvad kommunerne ellers skal prioritere i deres sparsomme budgetter, kan man ikke fortænke dem i at sætte digebygningen lidt ned på listen.

Men spørgsmålet er vel reelt om ikke opgaven bør fjernes fra kommunerne og omdannes til en fællesopgave. Vi har alle en interesse i, at kysterne ikke lider skade under en stormflod, og ved at gøre det til en fællesopgave (statsopgave) vil det være muligt at lave de helhedsløsninger, der er brug for. Så længe arbejdet ligge under de enkelte kommuner vil der være en risiko for, at kystsikring i den ene kommune, kommer til at skade nabokommunen.

Digebygning og helhedsløsninger skabes ikke på få år. Der skal laves en langsigtet strategi, som tager hensyn til den fremtidige havstigning og ændrede vejrforhold i takt med at den globale temperatur stiger. Det ville være en rettidig omhu, som være efterkommere vil sætte stor pris på. Men det kræver både vilje og penge! Her må vi håbe på politikere, som er deres ansvar bevidst.

One thought on “Klimasikring

  1. “Så længe arbejdet ligge under de enkelte kommuner vil der være en risiko for, at kystsikring i den ene kommune, kommer til at skade nabokommunen.”
    ​En kæde knækker normalt ved sit svageste led.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *