Forudsagt nedbør torsdag

Sådan så nedbørsprognosen ud 48 timer inden katastrofen. Så man vidste godt, der var meget regn i vente. Kilde: Metdesk, Belgien

Det er nærliggende at koble katastrofen i Tyskland med klimaforandringerne, og det gør ikke mindst de tyske politikere, for det giver jo en forklaring. Men er det en rimelig konklusion?

Det er forfærdelige billeder, vi ser fra Tyskland, hvor et usædvanlig voldsomt regnvejr forårsagede, at flodernes vandstand steg hurtigt og pludseligt. Konsekvenserne blev katastrofale for indbyggerne i indbyggerne i østlige Belgien, Holland og ikke mindst dele af vestlige Tyskland. Allerede tirsdag så jeg de første beregninger på, at en voldsom regnhændelse ville opstå 48 timer senere. Så helt overraskende kan det ikke have været for myndighederne, at noget var under opsejling.

Nu er oversvømmelser ikke ukendte i bjergrige områder, og de berørte områder har da også oplevet oversvømmelser før, men slet ikke i det omfang, som vi så torsdag. Jeg er derfor helt overbevist om, at der kommer et efterspil, hvor nogle myndigheder vil blive foreholdt de beregninger og tilhørende advarsler, der forelå allerede tirsdag. Hvorfor blev der ikke iværksat evakueringer? Svaret bliver sandsynligvis, at det ikke var muligt at forudse den voldsomhed, vandet kom med, for den historik, man havde, indeholdt ikke tilnærmelsesvist noget af det, der kom til at ske.
Spørgsmålet er derfor, om det er rimeligt at koble katastrofen til den globale opvarmning, for det kunne jo forklare, at man ikke har set noget lignende før. Naturligvis skal der studier og analyser til før man videnskabeligt kan sige noget sikkert. Men vi ved, at højere temperaturer skaber mere fordampning, så atmosfæren indeholder mere vanddamp og skyerne derfor mere vand. Kondensationsvarmen for tilmed skyerne til at blive voldsommere, så nedbøren bliver mere heftig. Det kender vi bestemt også her i landet med flere og kraftigere skybrud. Samtidig ser det ud til at tendensen med langsommere bevægelse af vejrsystemerne også spiller ind, fordi regnen fortsatte i mange timer over det samme område. Så på den baggrund kan man godt koble katastrofen i Tyskland med klimaændring i den forstand, at hændelsen blev voldsommere med mere regn end tilfældet ville have været uden.

Samtidig har vi denne sommer set rekordvarme i Canada med 50 graders varme, og Finland har haft den længste hedebølge med 27 dage i træk med omkring 30 grader. Flere eksempler af usædvanlige hændelser i år kan let findes, og så skal man huske, at det der sker i år, er på baggrund af en samlet temperaturstigning siden midten af 1800-tallet på 1,2 grader og vi har i Parisaftalen tilladt en yderligere temperaturstigning på 0,8 grader. Det er svært ikke at forvente yderligere voldsomme vejrbegivenheder i de kommende år.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *