Vejret i kunsten

Til alle tider har vejret både været et vilkår for mennesker, uanset hvor man har bosat sig. I begyndelsen gjorde vejret det vanskeligt at få et landbrugsland op at stå, men gradvist lærte man at afkode himlens udseende, hvilket gav anledning til flere såkaldte vejrvarsler – altså små sætninger, som beskrev vejret udvikling på kort […]