Tirsdag blev Borgerforslaget om en ny Klimalov førstebehandlet. Det vil sige, at forslaget blev taget op og drøftet af Folketinget. Demonstranter fra Den Grønne Studenterbevægelse, Greenpeace og FridaysforFuture var samlet ude foran Christiansborg og ventede tålmodigt i eftermiddagssolen på, om Klimaloven kom til at gå igennem til en 2. behandling og derefter muligvis vedtages og implementeres.

Vi ved nu, at det blev et nej tak fra regeringens side. I Altinget og Politiken beskrives det, hvordan regeringen gerne vil lade sig inspirere af borgerforslaget i deres eget udspil til en ny klimalov. De mener at der er nogle gode elementer i den klimalov som borgerforslaget repræsenterede.

Borgerforslaget repræsentere ikke nok danskere

Inden regeringens klimalov skal laves, så skal der foretages en høring, så alle danskere kan få et input til regeringens klima-udspil. Det kan undre at de over 65.000 mennesker, der har skrevet under på borgerforslaget, hvilket er over de 50.ooo stemmer et borgerforslag kræver, ikke er nok. På Energi-,Forsynings-og klimaministeriets hjemmeside udtaler Lars Chr. Lilleholt: “Regeringen vil nu igangsætte en stor høring af danskerne, hvor alle kan komme til orde med indspark til klimapolitikken – og til den nye klimalov. Jeg vil allerede i de kommende uger og måneder starte dialogen med danskerne,”.

Det vil sige, at der i den her omgang ikke kommer til at være en ny klimalov, som der blev lagt op til i borgerforslaget. I stedet kommer der en høring af danskerne og en ny klimalov fra regeringen, stærkt inspireret af borgerforslaget. Arbejdet med regeringens klima-lov vil først gå i gang efter Folketingets sommerferie. Dette forudsætter selvfølgelig at regeringen, er den samme, som nu, efter det kommende valg her i 2019.

Det er stadig vigtigt med en ny ambitiøs klimalov

Vi vender tilbage til stemningen på pladsen, inden regeringens udmelding. Der er en afslappet tone og de fleste af dem, der er mødt op i dag for at strejke, er ganske unge mennesker. Vi på Klimaformidling.dk, snakkede lidt med Iris Kristensen fra Folkekirkens Ungdom om, hvorfor en ambitiøs klimalov er vigtig for dem og de unges engagement i klimaet. Iris starter med at fortælle: “Det er virkelig fedt, at der er så mange unge, der er kommet, fordi at det er jo deres fremtid det handler om.”

 

 

 

 

 

Iris, fortæl lidt om, hvorfor synes Folkekirkens Nødhjælp Ungdom at det er en sag, der er værd at støtte op om?

Det er vigtig, at Danmark får en stærk klimapolitik. Det er det, fordi vi har skrevet under i Paris-aftalen og nu skal vi jo leve op til den, samt håndtere de mål som vi gerne vil leve op til. Og så er vi jo, i folkekirkens ungdom, meget berørte af at det er verdens fattigste, der lider mest under klimaforandringerne.”, fortæller Iris.

Hvordan oplever I at verdens fattigste bliver berørt af klimaforandringerne?

Nogle af de geografiske steder, som de bor, kommer til at se mange ændringer i vejret. Vejret bliver meget mere ekstremt og de oplever tørke. Men det er jo også fordi, at folk ikke er udrustet til at lave klimatilpasning i samme grad som vi er. Det er derfor, at det er rigtig vigtigt at de lande, som udlever rigtig meget CO2 og som forbruger rigtig meget, at de betaler og hjælper dem, som ikke har udledt særlig meget, men som rammes rigtig hårdt, fordi de skal tilpasse sig de her klimaforandringer.” fortæller Iris fra Folkekirkens Nødhjælp Ungdom.

Det bliver spændende her i 2019, om Borgerforslaget til en ny klimalov, har fået sat dagsordenen for at valget. Bliver det et grønt valg, med fokus på at nå vores mål i Paris-aftalen og helst lidt mere? Fortæl os, hvad du tror, her i kommentarfeltet.

Hvis du er interesseret i at læse mere om, hvordan Folkekirkens Nødhjælp forholder sig til klimaet, så læs mere her.

Du kan følge Jespers holdninger til klima på bloggen her!

 

 

 

 

Denne artikel er skrevet d. 28-02-2019  af Anna Benda- medarbejder på Klimaformidling.dk

6 tanker om “Borgerforslag om ny ambitiøs Klimalov – Det blev et nej tak!

 1. Kære klimaebrev…
  Tippingpoint point of no return nærmer sig med hastige skridt. Klimaet kommer mere og mere ud af balance og er snart ved at kollapse…. Hvis der skal rykkes ved dette kollaps skal vi på gaden med grønne veste og fakler og stoppe trafikken togene og flyene i samarbejde med skolebørnene…. tiden er imod homo sapiens…
  Kærlig hilsen Ole Kirkegaard

 2. Ja. Det er måske ret klogt af Folketinget, at vente med at vedtage en egentlig Klimalov til efteråret, baseret på 65.000 vælgeres Forslag og til den tid helt nye friske beviser på, at Klimaet ændrer sig med lynets hast…. fordi på Verdensplan skal vi allesammen skynde os hurtigt muligt lære at tænke nyt og konstruktivt, for at sikre os bedst muligt i forhold til uundgåeligt fortsat stigende Havspejl…. og i lille, lavtbeliggende Danmark også i forhold til vort Pestisidindholdige Grundvandsspejl: Vi vil ha´ Solenergi, Vindenergi, Sluser, Vandenergi, Volde, Pumpestationer, Regnvandsreservoire i nedlagte Grusgrave, Vandrensningsanlæg, Solenergi, Bygningsværker på Høje Pæle , Flydende beboelser, HavFiskeBrug og Økologisk Landbrug, Beklædningsindustri baseret på naturprodukter, SuperLyntog og SolenergiBiler, Skove og anden vandsugende bevoksning!!!!!

  HUSK, om I kan lide det eller ej, så er Klimaforandringer, i min optik, en naturlig Klimaevolusion, som alt levende på Jordkloden, i hele Jordklodens eksistens, altid, på godt og ondt, Solen og Månens påvirkning, Vulkanudbrud og Meteornedslag, har måtte tilpasse sig, og det er kun os Homo Serpiens, som kan tænke og bekymre os på forhånd, selvom vi stort set er for Dumme til på forhånd at forstå og indse, hvilken indvirkning og hvilke konsekvenser vore handlinger har på KlimaEvolutionen!!!! kh, KEgede

 3. En lille smule gør meget, eller mange bække små gør en stor å.

  Vi skal skynde os langsomt og samtidigt hurtigt og koncentreret for at gøre en indsats for miljøet. Vi vælger selv, om menneskeheden skal overhales indenom af mere tilpasningsdygtige arter, når klimaet tipper grundet vores opfindelser – for hvad hjælper hjernebark og superintelligens, hvis vi ikke følger op med handling, og begrænser/stopper effekten af de mange mijøforandringer, vi som homo sapiens har lavet?.

  Jeg forestiller mig, at vi alle skal gøre noget NU, udfra hvad vi kan hver især bedst kan og som giver mest mening for den enkelte. Hvad vil du gøre i dag, som hjælper miljøet lidt mere end hvad du foretog dig i går?

  Da vi mennesker alle er i samme båd, så må vi også tage nogle beslutninger sammen.

  I min optik vil et internationalt netværk, som kan beslutte de overordnede linjer på alle landes vegne, tale sig til en fælles beslutning om en verdensomspændende miljøaftale. Eftersom det er de industrialiserede landes processer forventelig er skyld i at miljøet løber mere og mere løbsk, så kunne jeg foreslå et scenario, hvor industrialiserede lande eksempelvis får 1 stemme/land, alle U-lande have 2 stemmer/land. Bare for at præcisere, at vi I-lande har forårsager en effekt, som andre lande skal lide under. Vi er en gruppe sammen, og vi skal have det til at fungere, ellers bliver vi alle tabere på den lange bane.

  På den mellemlange bane kan de enkelte lande lave deres miljøpolitik, som batter og lever op til de internationale krav. Her tænker jeg, at det må være med stolthed at kunne overgå resultaterne. Hver gang. Politikerne skal regulere afgifter, så miljøvenlige tiltag belønnes. Opprioriter alternative energikilder.

  På den korte bane kan vi som mennesker gå ud og gøre noget NU. Se eksempelvis udover vores golde græsplæner og dobbelte flotte duftløse blomster – ingen insekter kan trives her, bierne er på vej væk (hvem har egentlig set et pindsvin for nyligt?)? Hvad med vejene og fortov, som flyder med affald, cigaretskod og luft som forurenes af eksempelvis udstødning fra biler eller gammelt plastikemballage, som flyder rundt omkring?

  Her er mine forslag til nemme tiltag til at forbedre miljøet, som du kan gøre allerede i dag:

  Kære haveejer/havebruger: kig på din have, og gør den straks mere dyrevenlig med plantediversitet af nektar og pollenrige planter, anvend ikke gift og brug gerne en håndskubber.

  Kære bilist: stop din tomgangskørsel og begræns dine kørte kilometer, måske vi kan benytte offentlig trafik (som selvfølgelig skal gøres endnu bedre)??

  Kære forælder: du er rollemodel for dine børn – tag også at blive det i miljøets interesse.

  Kære dansker: stop med at smide affald og cigaretskod ud i naturen, hvis noget ryger på jorden, så saml det op. Begræns dit internetforbrug, begræns dit plastikforbrug, støt økologi, kræv miljøpolitik af de folkevalgte, benyt om muligt sol og vindenergi. Vi skal jo alligevel omstilles til mere miljøvenlige energikilder, da de fossile brændstoffer ikke er vedvarende. Stil spørgsmål til samfundets indsats, og vær en rollemodel 1 god gerning om dagen bliver til 365 gode gerninger på et år.

  Sammen er vi stærkere, og vi kan opnå større resultater – for miljøets skyld

  vh
  Signe Stige Hansen
  Dyrlæge, ph.d.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *