Borgerforslag om ny ambitiøs Klimalov – Det blev et nej tak!

Tirsdag blev Borgerforslaget om en ny Klimalov førstebehandlet. Det vil sige, at forslaget blev taget op og drøftet af Folketinget. Demonstranter fra Den Grønne Studenterbevægelse, Greenpeace og FridaysforFuture var samlet ude foran Christiansborg og ventede tålmodigt i eftermiddagssolen på, om Klimaloven kom til at gå igennem til en 2. behandling og derefter muligvis vedtages og implementeres.

Vi ved nu, at det blev et nej tak fra regeringens side. I Altinget og Politiken beskrives det, hvordan regeringen gerne vil lade sig inspirere af borgerforslaget i deres eget udspil til en ny klimalov. De mener at der er nogle gode elementer i den klimalov som borgerforslaget repræsenterede.

Borgerforslaget repræsentere ikke nok danskere

Inden regeringens klimalov skal laves, så skal der foretages en høring, så alle danskere kan få et input til regeringens klima-udspil. Det kan undre at de over 65.000 mennesker, der har skrevet under på borgerforslaget, hvilket er over de 50.ooo stemmer et borgerforslag kræver, ikke er nok. På Energi-,Forsynings-og klimaministeriets hjemmeside udtaler Lars Chr. Lilleholt: “Regeringen vil nu igangsætte en stor høring af danskerne, hvor alle kan komme til orde med indspark til klimapolitikken – og til den nye klimalov. Jeg vil allerede i de kommende uger og måneder starte dialogen med danskerne,”.

Det vil sige, at der i den her omgang ikke kommer til at være en ny klimalov, som der blev lagt op til i borgerforslaget. I stedet kommer der en høring af danskerne og en ny klimalov fra regeringen, stærkt inspireret af borgerforslaget. Arbejdet med regeringens klima-lov vil først gå i gang efter Folketingets sommerferie. Dette forudsætter selvfølgelig at regeringen, er den samme, som nu, efter det kommende valg her i 2019.

Det er stadig vigtigt med en ny ambitiøs klimalov

Vi vender tilbage til stemningen på pladsen, inden regeringens udmelding. Der er en afslappet tone og de fleste af dem, der er mødt op i dag for at strejke, er ganske unge mennesker. Vi på Klimaformidling.dk, snakkede lidt med Iris Kristensen fra Folkekirkens Ungdom om, hvorfor en ambitiøs klimalov er vigtig for dem og de unges engagement i klimaet. Iris starter med at fortælle: “Det er virkelig fedt, at der er så mange unge, der er kommet, fordi at det er jo deres fremtid det handler om.”

 

 

 

 

 

Iris, fortæl lidt om, hvorfor synes Folkekirkens Nødhjælp Ungdom at det er en sag, der er værd at støtte op om?

Det er vigtig, at Danmark får en stærk klimapolitik. Det er det, fordi vi har skrevet under i Paris-aftalen og nu skal vi jo leve op til den, samt håndtere de mål som vi gerne vil leve op til. Og så er vi jo, i folkekirkens ungdom, meget berørte af at det er verdens fattigste, der lider mest under klimaforandringerne.”, fortæller Iris.

Hvordan oplever I at verdens fattigste bliver berørt af klimaforandringerne?

Nogle af de geografiske steder, som de bor, kommer til at se mange ændringer i vejret. Vejret bliver meget mere ekstremt og de oplever tørke. Men det er jo også fordi, at folk ikke er udrustet til at lave klimatilpasning i samme grad som vi er. Det er derfor, at det er rigtig vigtigt at de lande, som udlever rigtig meget CO2 og som forbruger rigtig meget, at de betaler og hjælper dem, som ikke har udledt særlig meget, men som rammes rigtig hårdt, fordi de skal tilpasse sig de her klimaforandringer.” fortæller Iris fra Folkekirkens Nødhjælp Ungdom.

Det bliver spændende her i 2019, om Borgerforslaget til en ny klimalov, har fået sat dagsordenen for at valget. Bliver det et grønt valg, med fokus på at nå vores mål i Paris-aftalen og helst lidt mere? Fortæl os, hvad du tror, her i kommentarfeltet.

Hvis du er interesseret i at læse mere om, hvordan Folkekirkens Nødhjælp forholder sig til klimaet, så læs mere her.

Du kan følge Jespers holdninger til klima på bloggen her!

 

 

 

 

Denne artikel er skrevet d. 28-02-2019  af Anna Benda- medarbejder på Klimaformidling.dk

5 tanker om “Borgerforslag om ny ambitiøs Klimalov – Det blev et nej tak!

  1. Kære klimaebrev…
    Tippingpoint point of no return nærmer sig med hastige skridt. Klimaet kommer mere og mere ud af balance og er snart ved at kollapse…. Hvis der skal rykkes ved dette kollaps skal vi på gaden med grønne veste og fakler og stoppe trafikken togene og flyene i samarbejde med skolebørnene…. tiden er imod homo sapiens…
    Kærlig hilsen Ole Kirkegaard

  2. Ja. Det er måske ret klogt af Folketinget, at vente med at vedtage en egentlig Klimalov til efteråret, baseret på 65.000 vælgeres Forslag og til den tid helt nye friske beviser på, at Klimaet ændrer sig med lynets hast…. fordi på Verdensplan skal vi allesammen skynde os hurtigt muligt lære at tænke nyt og konstruktivt, for at sikre os bedst muligt i forhold til uundgåeligt fortsat stigende Havspejl…. og i lille, lavtbeliggende Danmark også i forhold til vort Pestisidindholdige Grundvandsspejl: Vi vil ha´ Solenergi, Vindenergi, Sluser, Vandenergi, Volde, Pumpestationer, Regnvandsreservoire i nedlagte Grusgrave, Vandrensningsanlæg, Solenergi, Bygningsværker på Høje Pæle , Flydende beboelser, HavFiskeBrug og Økologisk Landbrug, Beklædningsindustri baseret på naturprodukter, SuperLyntog og SolenergiBiler, Skove og anden vandsugende bevoksning!!!!!

    HUSK, om I kan lide det eller ej, så er Klimaforandringer, i min optik, en naturlig Klimaevolusion, som alt levende på Jordkloden, i hele Jordklodens eksistens, altid, på godt og ondt, Solen og Månens påvirkning, Vulkanudbrud og Meteornedslag, har måtte tilpasse sig, og det er kun os Homo Serpiens, som kan tænke og bekymre os på forhånd, selvom vi stort set er for Dumme til på forhånd at forstå og indse, hvilken indvirkning og hvilke konsekvenser vore handlinger har på KlimaEvolutionen!!!! kh, KEgede

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.