Blog

Opråb til vore unge – det er jeres fremtid, det handler om

Opråb til vore unge – det er jeres fremtid, det handler om

Kære alle unge – we need you Mange af jer slutter skolegangen i disse dage. Nogle af jer vil ud på arbejdsmarkedet, mens andre vil videre i uddannelsessystemet. Fælles for jer er, at I har drømme og ønsker om fremtiden. I har nok især ønsker for jer selv, men måske også for den verden, I […]

Er ekstremt vejr tilfældigt eller klimaskabt?

Er ekstremt vejr tilfældigt eller klimaskabt?

Denne artikel er trykt i Politiken den 17. juni. Tør vi tage chancen for at det vanvittigt gode vejr er et tilfælde og ikke klimaskabt? Mens de fleste har nydt det usædvanligt varme forår med masser af sol og sommerlige temperaturer, har andre kunnet se tørken brede sig på markerne og i haverne med efterfølgende […]

Vigtige klimaforhandlinger i Bonn

Vigtige klimaforhandlinger i Bonn

Climate and Hurricane Irma

Midtvejs mellem de årlige COP-møder finder der altid forhandlinger sted i Bonn. Det er i reglen mere tekniske forhold, der diskuteres mellem embedsmænd m/k, så der er ikke politikere direkte med i disse forhandlinger. Sædvanligvis bliver disse mellemforhandlinger ikke meget omtalt, men der kan være god grund til at følge mere med denne gang. I […]

Et spørgsmål om balance

Et spørgsmål om balance

Balance

Fysikkens love vil altid forsøge at skabe balance i naturen. Det betyder, at en forandring et sted, vil medføre et påvirkning et andet sted. Den konsekvens er helt central i vores forståelse af klimasystemet. Det mest grundlæggende er energibalancen, som danner basis for livet på jorden. I den fulde version er energibalancen meget kompliceret, men […]

Hvem stoler vi på, når talen falder på klima?

Hvem stoler vi på, når talen falder på klima?

I dag er det Verdens Meteorologiske Dag, og den markeres mange steder i verden for at gøre opmærksom på, at vejret er vores fælles vilkår – noget vi alle er underlagt uanset hvor vi bor. Dagen giver også mulighed for at understrege at verdens vejr er under forandring på grund af de klimaændringer vores levevis […]

Climate Planet – nu til undervisning

Climate Planet – nu til undervisning

Climate Planet

ENGLISH VERSION HERE: https://klimaformidling.dk/climate-planet-now-also-education/?lang=en   Klimaændringer bør være en vigtig del af undervisningen både i 8. til 10. klasse og ikke mindst på gymnasieniveau. Det er jo de unge, der skal leve med klimaændringerne og dermed også medvirke til løsningerne. Men der er ifølge lærerne ikke alt for meget spændende undervisningsmateriale. Derfor har jeg fået mange […]

Klima er misforståelsernes legeplads

Klima er misforståelsernes legeplads

Cold weather in Riga

I løbet af de mange år klimadebatten har floreret, har misforståelser og konspirationer ofte stået i kø. Det har nærmest været givet på forhånd, at en udtalelse fra en forsker med det samme er blevet modsagt fra anden side. Medierne har ikke gjort debatten lettere, når de ofte laver debatter med lige mange på hver […]

Solaktivitet og istid

Solaktivitet og istid

https://www.dmi.dk/laer-om/temaer/klima/solen/solkonstanten-og-solpletter/

Ofte – meget ofte – præsenteres jeg for myten om, at solen alene forårsager klimaændringerne på jorden! For så vidt er det en logisk tanke, eftersom solen er vores umiddelbare energileverandør og det kan være svært at se andre årsager. Men klimasystemet er kompliceret og afhænger at ganske meget mere. I særdeleshed et atmosfæren indhold […]